You are here: 產品介紹 講道文章 櫻花樹下的沉思

櫻花樹下的沉思

E-mail 列印 PDF

講師: 姜寶陞 牧師
一個花雨飄飛的午後,我信步走向住家左側的步道,沿路盡是整排的櫻花,美艷奪目。於是乾脆在石墩上坐了下來,細瞅著眼前的粉白色櫻花,就像古代的文人雅士,騷人墨客正凝眸注視著一位絕世美人的畫像一般。忽然一陣大風吹過,頓時落英繽紛,飄灑滿地,我的心也為之抽動;原來人間一切美好的事物,都是如此易逝,難以捉模,更難把握。記得南唐李後主有一首詞這麼寫著......

櫻花樹下的沉思

姜寶陞 牧師

一個花雨飄飛的午後,我信步走向住家左側的步道,沿路盡是整排的櫻花,美艷奪目。於是乾脆在石墩上坐了下來,細瞅著眼前的粉白色櫻花,就像古代的文人雅士,騷人墨客正凝眸注視著一位絕世美人的畫像一般。忽然一陣大風吹過,頓時落英繽紛,飄灑滿地,我的心也為之抽動;原來人間一切美好的事物,都是如此易逝,難以捉模,更難把握。記得南唐李後主有一首詞這麼寫著:

「林花謝了春紅,太匆匆,無奈朝來寒雨晚來風。胭脂淚,相留醉,幾時重?自是人生長恨水長東。」

後主李煜秉性真純浪漫,具文人之豐富情感;然而面對雄才大略的宋太祖,兵強馬壯,又有席捲南疆之野心,後主之局面自然形成螳螂擋車之況,其後果不難想像。故此,後主雖為詞學中之帝王,卻非善於治國之君也。渠面對山河變色,國破家亡,其詞感慨遂深,盡是血淚之作。諸如:

「人生愁恨何能免?銷魂獨我情何限!故國夢重歸,覺來雙淚垂。高樓誰與上!長記秋晴望。往事已成空,還如一夢中!」

「春花秋月何時了,往事知多少?小樓昨夜又東風,故國不堪回首月明中!
雕欄玉砌應猶在,只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰似一江春水向東流!」

歷史可以以古喻今,文學亦然。自從英國工業革命迄今,帶動了整個世界的重大變革,不管你喜不喜歡,適不適應,科學資訊時代畢竟來臨了。古人面對人世滄桑,或訴之於文學,或寄情於林泉,或選擇逃避;今人面對快速的資訊發展,人生的變動更加劇烈,失業,離婚,意外事件,憂鬱症,恐慌症,早已成為全球性的夢魘,如鬼魅般的纏繞不去,這是二十一世紀人類的寫真。物質文明雖然帶來你我許多福祉,但也相對的帶來了人心的貪婪與不安。何處是我們得享心靈寧靜的港灣?何處是我們精神上可享安舒的家園?聖經早已指引我們一個精準的導向,那就是耶穌基督兩千年前向全人類所作的磁力號召:

「凡勞苦擔重擔的人,可以到我這裏來,我就使你們得安息。」(馬太福音十一章二十八節)

「耶穌說,我就是生命的糧;到我這裏來的,必定不餓;信我的,永遠不渴。」(約翰福音六章三十五節)按:指人類的心靈)

「我來了,是要叫人得生命,並且得的更豐盛。」(約翰福音十章十節)」

耶穌基督的金玉良言,的確可以醫治人類靈魂深層的痼疾。因為古往今來,有數不清的基督徒,都經歷了耶穌奇妙的救贖,而屢試不爽。

人生宛若櫻花,美艷而易凋零。然而,當我們願意把自己投入上帝愛的懷抱,在祂慈光撫育下,人生可以綻放另一種花朵—永生之花,活水之花;可以生生不息,直開到永恆。